Najčastejšie otázky a odpovede

Prečo sa v centre mesta musí platiť parkovné?

Úlohou Martinského parkovacieho systému (MPS) je zabezpečiť, aby sa v meste dalo parkovať, to znamená regulovať parkovanie a statickú dopravu.  Cieľom mestskej parkovacej politiky nie je vyberať poplatky. Ak chceme, aby občania v centre mesta našli vždy voľné parkovacie miesto, musíme zabezpečiť, aby na parkovacích miestach fungovala tzv. obrátkovosť. To sa dá dosiahnuť jedine zavedením parkovacieho systému a pravidiel, ktorého súčasťou je aj poplatok za parkovanie, ktorý navádza návštevníkov mesta zminimalizovať dĺžku svojho parkovania v centre mesta na čas, potrebný na vybavenie svojich povinností.
 

Bola by reálna prevádzka parkovísk bez platenia?

Prevádzka parkovacieho systému niečo stojí. V nákladoch sú zahrnuté výdavky spojené s celoročnou údržbou parkovacích miest, vyznačenie vodorovným a zvislým dopravným značením a  očista. Ďalšou položkou sú náklady na prevádzku a servis parkovacej technológie Tieto všetky náklady musí niekto zaplatiť. Myslíme si, že je férové, ak za tieto náklady spojené s parkovaním, zaplatia tí, ktorí reálne tieto miesta využívajú. Mesto sa však snaží vyhovieť návštevníkom mesta čo najviac. Preto je parkovanie v meste spoplatnené len počas pracovných dní, v sobotu a nedeľu je parkovanie v meste bezplatné. Od 1. júna 2013 je dokonca prvá hodina parkovania v centre mesta zadarmo. To znamená, že návštevníci majú hodinu na vybavenie vecí a až po uplynutí jednej hodiny začínajú platiť poplatok. Niekoľkokrát do roka sú však akcie, kedy je v centre mesta bezplatné parkovanie. Sú to napríklad Dni mesta Martin či Svätomartinské hody. Otvorené závory  však občania pravidelne nájdu najmä počas vianočných a novoročných sviatkov, kedy je parkovanie celý deň zadarmo.
 

Ako vieme, že zavedený parkovací systém naozaj funguje a naozaj reguluje dopravu?

Zavedením parkovacieho poplatku sme vytlačili autá na nespoplatnené parkovacie miesta z Moskovskej ulice na Ulicu A. Kmeťa pod Slovenským národným múzeom. No všimnúť si to môžete aj tak, že  každý, kto potrebuje v centre mesta zaparkovať, nájde voľné parkovacie miesto a statická doprava nekolabuje. Ináč by sme boli svedkami toho, že mnohí ľudia, najmä tí, ktorí pracujú v centrálnej mestskej zóne, by stáli na jednom parkovacom mieste celé hodiny alebo niekoľko dní a tí, ktorí by v centre mesta potrebovali zaparkovať, by ho vôbec nenašli. Mestská parkovacia politika má práve regulovať tzv. obrátkovosť na parkovacích miestach, čo  zabezpečí spoplatnenie parkovania navádzajúce parkovať len nutný čas.
 

Čo je centrálna mestská zóna?

Je to priestor v centre mesta, v ktorom sú vyznačené parkoviská a ulice v parkovacích zónach. V meste Martin je v centrálnej mestskej zóne šesť parkovacích zón. V prvej zóne je zahrnuté parkovisko pri nemocnici a Kollárova ulica, v druhej zóne je Moskovská ulica, ulica pred Hotelom Turiec a pri Sociálnej poisťovni, v tretej zóne je Štúrova štvrť, v štvrtej zóne je ulica V. P. Tótha, Škultétyho, M. R. Štefánika a okolie OD Fix a DO Strojára, v šiestej zóne Ulice A. Kmeťa, Kuzmányho a Bernolákova. Okrem parkovacích zón sú tu aj parkovacie ulice pri Ulici P. Mudroňa.
 

Na čo sa ďalej použijú peniaze z vybraných parkovacích poplatkov?

Martinský parkovací systém (MPS) prevádzkovaný spoločnosťou TURIEC, a.s. nebol vytvorený len za účelom vytvárať zisk, ale aby bol systém plateného parkovania ekonomicky sebestačný, to znamená, že poplatky za parkovné pokryjú náklady na vytváranie a obnovu vodorovného i zvislého značenia, celoročnú údržbu parkovacích plôch či mzdové náklady spojené s jeho prevádzkou.
 

Ako sa vysporiadavate s pribúdajúcim počtom áut? Pribúdajú aj parkovacie miesta?

V 60. a 70. rokoch minulého storočia, kedy vyrastali mestské centrá, nikto nerátal s počtom áut, ktoré sa v nich teraz pohybujú. Nehovoriac o tom, že v súčasnosti sme svedkami skôr zahusťovania priestoru o ďalšie prevádzky a iné urbanistické budovy. Priepustnosť komunikácií sa nedá nafúknuť, ani priestor z ktorého sa dajú urobiť parkovacie miesta. Jedinou možnosťou by bola výstavba na úkor zelených plôch a to určite nikto z nás nechce. Pribúdajúci počet áut je alarmujúci, našou úlohou je však hľadať spôsob ako tento nelichotivý stav zvládnuť. Posledná štatistika z roku 2010 hovorí o tom, že od roku 2003 pribudlo v Martine bezmála 10 tisíc áut. S nedostatkom parkovacích miest sa trápi nejedno mesto. S pribúdajúcim počtom áut sa snažíme vysporiadať tak, že primerane pribúdajú aj parkovacie miesta, buď budovaním nových parkovacích miest prípadne usporiadaním priestoru na úkor zelene. Kým v roku 2008 bolo v Martine 704 parkovacích miest, v roku 2013 ich je už 953.
 

Je možné zaplatiť za parkovanie aj prostredníctvom SMS-ky?

Od roku 2009 je možné uhradiť parkovné SMS správou. Postup je jednoduchý, stačí poslať SMS správu, ktorou je možné platiť za parkovné v hodinových intervaloch. SMS správu je potrebné poslať na číslo 2200 v tvare MT medzera Kód zóny medzera Evidenčné číslo vozidla, napríklad MT A1 MT123AB. Kód zóny je na každom parkovacom automate, ako aj na stránke v sekcii mapa. Jednou SMS správou sa platí parkovanie za 1 hodinu. Desať minút pred vypršaním predplatenej doby parkovania vám systém zašle notifikáciu cez SMS správu a vodič sa tak v dostatočnom predstihu môže rozhodnúť, či opätovným zaslaním SMS správy predĺži parkovanie o ďalšiu hodinu alebo nie. Daňový doklad za platbu formou SMS sa dá vytlačiť na stránke www.smslistky.sk/parking, kde zadáte vaše telefónne číslo a overovací kód, ktorý vám prišiel v SMS správe.
 

Ako si vybavím parkovaciu kartu?

Parkovacia karta je najlacnejší spôsob ako uhradiť parkovanie. Napríklad pri kúpe parkovacej karty na rok 2013 v celom meste parkujete iba za 0,32 € alebo 0,56 € na jeden deň. Kartu je možné kúpiť v Klientskom centre spoločnosti Turiec, a.s. Je k tomu potrebné vyplniť žiadosť, ktorá je k dispozícii v Klientskom centre alebo na stránke parkovaniemartin.sk v sekcii predaj kariet. Otváracie hodiny sú vždy v pondelok, stredu a piatok od 8.00 do 12.00 a v poobedňajších hodinách v pondelok od 13.00 do 15.00 a v stredu od 13.00 do 16.00.  Všetky potrebné informácie získate aj na infolinke 043 / 4204 474, alebo na tel. č. 0911 545 011, či e-mailom na info@parkovaniemartin.sk
 

Aké výhody má parkovacia karta?

Vybavenie parkovacej karty má zmysel pre tých občanov, ktorí bývajú v centre mesta alebo ho pravidelne navštevujú za povinnosťami či zábavou, prípadne tu pracujú a parkovacia karta im šetrí čas i peniaze. Parkovanie podľa účelu môžeme rozdeliť na rezidentské alebo návštevnícke. Existujú teda dva typy parkovacích kariet. Parkovacia karta je najlacnejší spôsob ako uhradiť parkovanie. Napríklad pri kúpe parkovacej karty na rok 2013 v celom meste parkujete iba za 0,32 € alebo 0,56 € na jeden deň. Kartu je možné kúpiť v Klientskom centre spoločnosti Turiec, a.s. na 5. poschodí v budove Mestského úradu č. dverí 503. Je k tomu potrebné vyplniť žiadosť, ktorá je k dispozícii v Klientskom centre alebo na stránke parkovaniemartin.sk v sekcii Predaj kariet. Otváracie hodiny sú vždy v pondelok, stredu a piatok od 8.00 do 12.00 a v poobedňajších hodinách v pondelok od 13.00 do 15.00 a v stredu od 13.00 do 16.00.   Všetky potrebné informácie získate aj na infolinke 043 / 4204 474, alebo na tel. č. 0911 545 011, či e-mailom na info@parkovaniemartin.sk
 

Ako mám postupovať, ak nájdem na vozidle „papuču“?

Môže sa tak stať v dvoch prípadoch, a to, že ste za parkovanie riadne nezaplatili alebo v prípade, že ste porušili zákon o cestnej premávke č. 8/2009. Najčastejšie tým, že ste zaparkovali tam, kde to zákon nedovoľuje. Určite sa nepokúšajte s autom odísť, pretože riskujete poškodenie vozidla či nehodu. Pre odstránenie „papuče“ určite kontaktujte Mestskú políciu na čísle 159, ktorá vám toto technické zabezpečovacie zariadenie odstráni.
 

Ako spoznám, že sa nachádzam v parkovacej zóne?

Tak, ako to určuje zákon o cestnej premávke č. 8/2009, parkovacia zóna je vyznačená zvislým dopravným značením, pričom parkovať je dovolené len na vyznačených parkovacích miestach. Podľa toho, v ktorej parkovacej zóne sa nachádzate, je parkovné možné uhradiť v automate alebo pri parkovacej závore. Rozdelenie parkovacích zón si môžete pozrieť na našej webovej stránke v sekcii  Mapa.
 

Čo mám robiť, ak chcem zaplatiť za parkovné a nefunguje parkovací terminál?

V prípade, že parkovací terminál  nefunguje alebo ukazuje zlý dátum, poruchu prosím ihneď nahláste na infolinku 043 / 4204 474 alebo na tel. č. 0911 545 011. Tieto kontakty, ako aj prevádzkový poriadok, sú uvedené aj na každom parkovacom automate či terminály. Naša spoločnosť zabezpečí, aby bola porucha čím skôr odstránená a zároveň kontaktuje Mestskú políciu, aby to zohľadnila pri kontrole platenia parkovného v uliciach mesta.
 

Kde môžem nahlásiť nesprávne parkujúce vozidlo?

Priamo operačnému stredisku Mestskej polície na čísle 159. Na dodržiavanie pravidiel parkovania v parkovacích zónach určených zákonom o cestnej premávke  vrátane kontroly úhrady za parkovanie, dohliada  Mestská polícia. Príslušníci Mestskej polície sa kontrole venujú popri inej činnosti a sú vždy komunikatívni a pripravení na riešenie akýchkoľvek otázok.