Asfaltovanie v Štúrovom námestí

Po dohode s občanmi Štúrovho námestia 109 akciová spoločnosť zrealizovala dňa 31.10.2018 asfaltovanie parkovacích miest.