Osadenie ZDZ a vyznačenie VDZ v Štúrovom námestí

Na základe žiadosti občanov Štúrovho námestia 112 a po dohode VMČ Stred, správcom miestnych komunikácii mesta Martin, ODI PZ Martin a MsP MT,  akciová spoločnosť TURIEC dňa 29.11.2018 osadila ZDZ (zvislé dopravné značenie) a vyznačila VDZ (vodorovné dopravné značenie) parkovacie miesta v Štúrovom námestí č. 112 len pre držiteľov platnej RPPK (rezidentská predplatná parkovacia karta).