V centre Martina zaparkujete zdarma

Martin (31. máj 2013) – 3. júna môžu návštevníci centra mesta Martin parkovať prvú hodinu zdarma. Táto možnosť sa týka parkovísk priamo susediacich s pešou zónou na ulici Moskovskej a Námestí SNP.
 
Dôvody, ktoré viedli k zavedeniu bezplatného parkovania vysvetľuje primátor Andrej Hrnčiar: „Týmto krokom sme urobili kompromis a vyšli sme v ústrety podnikateľom, ktorí sa sťažujú, že im klesajú zisky a tržby v ich prevádzkach, ktoré sídlia v pešej zóne v centre mesta. Odôvodňujú to tým, že je to práve kvôli parkovaniu. Aj keď máme iný názor a takéto problémy sú vo všetkých porovnateľných mestách na Slovensku, rozhodli sme sa dať prvú hodinu zadarmo aj keď to bude mať ekonomický dopad na akciovú spoločnosť Turiec, ktorej sto percentným vlastníkom je mesto.“
 
Valné zhromaždenie Turiec a.s., na májovom zasadnutí jednomyseľne na základe rozhodnutia akcionára mesta Martin schválilo prevádzkový poriadok kde nastala v cenníku zmena, podľa ktorej je parkovací poplatok za prvých 60 minút 0 eur. Keďže sa jedná o parkovacie plochy, na ktoré je prístup cez parkovacie rampy, vodiči si pri vstupe riadne prevezmú parkovací lístok a v prípade ak sa nezdržia viac ako 60 minút pri vychádzaní cez rampu im nebude účtovaný žiadny poplatok. Tento krok nie je prvým ústretovým krokom zo strany mesta voči podnikateľom s prevádzkami v centre mesta. Ešte v roku 2012 mesto zrušilo vyberanie parkovného počas víkendov. Cenník platný od 1.6.2013 >>>