Rezidentské parkovanie

REZIDENTSKÉ PARKOVANIE

Rezidentské parkovacie miesta sú určené pre fyzické osoby vlastniace motorové vozidlo s trvalým pobytom v príslušnej zóne, nájomcov bytov alebo pre majiteľov nehnuteľností. Vydávané karty sú platné len pre danú zónu.

Rezidentskú parkovaciu kartu je vodič povinný umiestniť za predným sklom vozidla tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých údajov na lícovej strane.


Podmienky pre vydanie rezidentskej parkovacej karty:
• podanie žiadosti na predajnom mieste, občiansky preukaz
• preukázanie vlastníckeho vzťahu k predmetnému vozidlu (osvedčenie o evidencii vozidla)
• preukázanie vlastníckeho alebo nájomného vzťahu k danej nehnuteľnosti alebo pozemku

PLATNOSŤ KARIET A POUŽÍVANIE KARIET VYDANÝCH V STAROM ROKU
Platnosť všetkých predplatených kariet bude vždy do konca kalendárneho roka, t.j. do 31. decembra.